Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


Sponzoři a partneři

- - -

 

 

 

 

 

- - -

- - -

- - -

 

 

- - -

- - -

- - -

- - -

 

- - -

 

 

- - -

 

- - -

- - -

- - -

Mezinárodní projekt FIT FOR FLEXI realizuje jazyková a vzdělávací agentura Channel Crossings společně s partnery z Německa, Švédska a Polska. Projekt je zaměřen na podporu flexibilních forem práce a jejich šíření mezi zaměstnavateli. Projekt čerpá ze zahraničních zkušeností a nabízí také komplexní vzdělávací program pro rodiče s malými dětmi a osoby pečující o závislého člena rodiny."


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz