Pro děti a mládež | Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


Snoezelen pro děti

Relaxační techniky v multi-senzorické místnosti Snoezelen rozvíjí smyslové vnímání, kreativitu a sociální interakci. V multi-senzorické místnosti se užívají různé typy terapií - muzikoterapie, dramaterapie, aromaterapie a další.

 

Snoezelen - pro děti
pondělí / 16:00 - 16:45 / 1000 kč /
pí. Scharfová


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz