Pro děti a mládež | Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


Snoezelen pro děti s ADHD

Relaxační techniky v multi-senzorické místnosti Snoezelen rozvíjí smyslové vnímání, kreativitu a sociální interakci. V multi-senzorické místnosti se užívají různé typy terapií - muzikoterapie, dramaterapie, aromaterapie a další.

 

pondělí / 16:30 - 17:30 / 1200 kč / pí. Scharfová

lichý týden - předškoláci

sudý týden - žáci 1. stupně ZŠ

 


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz