Pro dospělé | Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


Tai Či

Je staré čínské umění pohybu s meditativním charakterem, které se původně vyvinulo z různých bojových umění. Pomalé, jemné, plynulé pohyby prováděné přesně a v souladu s dýcháním nastolují u cvičícího vnitřní klid, vyrovnanost, koncentraci a vytrvalost. Thai-či je vhodné pro každého a každý je schopen se mu naučit. Posílí svalstvo a uvolní klouby celého těla. Cvičení zajišťuje přísun a akumulaci energie.

 

čtvrtek / 19:25 - 20:25 / 1680 Kč / pí. Lopatová


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz