Nabídka dobrovolnictví a praxe | Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


Evropská dobrovolná služba

Evropská dobrovolná služba

Program je financován z prostředků programu EU Erasmus+

,,Rodinné centrum KAMARAD –NENUDA o.s.“ je akreditovanou hostitelskou a vysílající organizací pro Evropskou dobrovolnou službu. ( EI ref. Nr. 2012- CZ-31).

Evropská dobrovolnická služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Projekty v délce 2 – 12 měsíců jsou zaměřeny na kulturu, děti a mládež, sport, sociální péče, umění, ekologii.

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 18-30 let, který má trvalé bydliště v ČR, v jiné zemi programu nebo partnerské zemi.

Jak se můžete stát dobrovolníkem?

Chcete-li se stát dobrovolníkem EDS, je potřeba vybrat si českou organizaci, která je akreditována pro vysílání dobrovolníků EDS ( tzn. vysílající organizaci). Jejím úkolem je pomoci vám s přípravou na dobrovolnou sužbu a být s vámi v kontaktu během vašeho pobytu v zahraničí. Centrum KAMARÁD – NENUDA ve Zlíně je akreditovanou vysílající organizací, takže pokud máte zájem, neváhejte nás kontaktovat. Budeme se chtít s Vámi sejít a domluvit podrobnosti a další postup.

V databázi http://ec.europa.eu pak vyhledejte zahraniční hostitelskou organizaci, ve které chcete Evropskou dobrovolnou službu vykonávat. V databázi můžete vyhledat podle země nebo tématu v tomto případě Type od accreditation : Hosting organisation.

Dobře zvažte typ činnosti, kterému se chcete během EDS věnovat a pokuste se podle něj vyhledat organizaci. Na EDS strávíte až jeden rok a je důležité abyste vykonával/a činnost, která vás bude naplňovat. Máte- li již jasno, zašlete hostitelské organizaci na kontaktní e-mail svůj životopis a motivační dopis (doporučujeme, abyste si na ně, dali obzvlášť záležet, protože podle něj si organizace dobrovolníka vybírá), popř. do organizace přímo zavolejte. Během celé přípravy jsme s Vámi v kontaktu, takže jakmile získáte kladnou odpověď a od hostitelské organizace, kontaktujeme ji a připravíme společně projekt. Pak už čekáme na schválení příslušnou Národní agenturou.

Mnoho užitečných informací můžete také na webu www.mladezvakci.cz nebo na www.naerasmusplus.cz.

Pokud Vás Evropská dobrovolná služba zaujala, kontaktujte nás a domluvíme si osobní schůzku.

Koordinátorem EDS v centru ,, Rodinné centrum Kamaráda- Nenuda o.s.“ je Ivana Scharfová

tel. 777 779 027

email:kamarad@nenuda.eu

 

Sami jsme také hostitelskou organizací a máme nyní dva zahraniční dobrovolníky. Můžete si promluvit přímo s nimi, jaké to je být dobrovolníkem v zahraničí. Určitě se rádi podělí o svou zkušenost a dají vám tipy a rady k vaší dobrovolné službě.

 

 

- - -

 


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz