Projekty | Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


ILTA for Youth

ILTA for Youth

ILTA for Youth je dalším mezinárodním projektem, do nějž se Rodinné centru Kamarád-Nenuda zapojuje.

Just grow up - Výměna mládeže a traning course

Just grow up - Výměna mládeže a traning course

Sdružení Kamarád Nenuda se společně s Bulharskem, Lotyšskem, Rumunskem, Tureckem a Itálií zapojil do projektu zabývající se problematikou nezaměstnanosti mládeže ze strany mladých nezaměstnaných.

Strategie partnerství v programu Erasmus +

Strategie partnerství v programu Erasmus +

Občanské sdružení Kamarád Nenuda se zapojilo do mezinárodního projektu s názvem ILTA FOR YOUTH zaměřeného na volnočasové aktivity pro mládež. S organizacemi z Francie, Makedonie a Turecka jsme uzavřeli dvouletou spolupráci, jejíž cílem je především sdílení a předávání svých poznatků, zkušeností a inovativních přístupů ve volnočasové aktivity pro práci s mládeží.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s občanským sdružením Kamarád Nenuda realizují v letošním roce projekty Bezpečné hnízdo a Snoezelen.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s občanským sdružením Kamarád Nenuda realizují v letošním roce projekty Bezpečné hnízdo a Snoezelen.

Bezpečné hnízdo slouží jako podpůrný nástroj k péči o děti v rodině, rozvoji rodičovských kompetencí, zkvalitnění vzájemných vztahů v rodině a má napomoci k harmonizaci profesního a rodinného života.

Sociální fond Zlínského kraje výrazně přispívá aktivitám zaměřených pro rodiny a seniory v rodinném centru Kamaráda Nenudy.

Sociální fond Zlínského kraje výrazně přispívá aktivitám zaměřených pro rodiny a seniory v rodinném centru Kamaráda Nenudy.

Ojedinělý projekt se věnuje rekondičním a rehabilitačním cvičením pod vedením specializovaných fyzioterapeutek s následnou relaxací v multisenzorické místnosti Snoezelen.

Evropská dobrovolná služba (projekt: Improve yourself with Kamarád Nenuda)

Evropská dobrovolná služba (projekt: Improve yourself with Kamarád Nenuda)

V rámci projektu Evropské dobrovolnické služby (Improve yourself with Kamarád Nenuda), jež má umožnit mladým lidem vycestovat, utřídit si myšlenky a pokud jsou nezaměstnáni tak i sociální návyk, navštívili občanské sdružení Kamaráda Nenudu dobrovolníci z Řecka a Španělska.

Projekt I´m IN

Projekt I´m IN

Projekt, pro mladé lidi ze Zlína a jeho blízkého okolí, kteří se zajímají o dění kolem sebe. Podporuje zájem o veřejné dění a hledání řešení komunitních problémů podnikavým a aktivním přístupem. Mladí lidé se budou scházet na jednotlivých setkáních. Nejdříve se rozdělí do skupin dle témat, která je zajímají. V každé skupině pak mladí lidé budou jednotlivé oblasti rozebírat i s odborníky na danou věc. Postupně budou dané poznatky zpracovávat, rozvíjet, dále se informovat, získávat širší rozhled v dané oblasti hlavně z praktické části. Odborníci je seznámí s aktuálními problémy v tématu.

Projekt 3 In 1

Projekt 3 In 1

Projekt 3 IN 1 je mezinárodním projektem, který u pracovníků s mládeží rozvíjel kompetence k oblasti arteterapie, muzikoterapie a dramaterapie a jejich využití v multisenzorické místnosti Snoezelen. Po dobu jednoho týdne od 26. 10. do 2. 11. 2014 se pracovníci z Francie, Itálie, Kypru, Rumunska, Bulharska a Turecka účastnili jednotlivých workshopů zaměřených na tuto problematiku. Zvěrečných vyvrcholením celého týdne byla slavnostní vernisáž výrobků, které vznikly během tohoto projektu v rámci arteterapie a dramaterapie. Projekt byl podpořen programem EU Erasmus+.

Projekt Go Ahead!

Projekt Go Ahead!

Ve dnech 24. 8. - 31. 8. 2014 se v prostorách Rodinného centra Kamarád - Nenuda konal mezinárodní projekt Go Ahead, kterého se zúčastnili mladí lidé z České republiky a z Turecka

Evropská dobrovolnická služba (Mládež v akci)

Evropská dobrovolnická služba (Mládež v akci)

RC Kamarád-Nenuda je hostitelskou i vysílající organizací v rámci Evropské dobrovolnické služby. Během roku 2012 a 2013 jsme hostili doposud 3 dobrovolníky.

Projekt See, hear, touch experiences

Projekt See, hear, touch experiences

Mezinárodní projekt, kterého se zúčastnilo 6 organizací z 5 zemí po dobu jednoho týdne. Cílem projektu bylo seznámit účastníky s metodami snoezelen, muzikoterapií a arteterapií.

Projekt Across the way

Projekt Across the way

Across the way jsou 4 víkendové kreativní workshopy zaměřena mladé lidi ve věku 15-26 let. Během jednotlivých víkendů se účastníci naučili různé moderní výtvarné techniky - graffitti, enkaustika, velkoformátová malba a další. Účastníci se nejen učili těmto technikám, ale používali ji také jako prostředek pro vyjádření svých názorů a postojů ke společenským problémům.

Projekt ,, Pojďme spolu“

Projekt ,, Pojďme spolu“

Projekt ,, Pojďme spolu“ , který se snaží přispět alternativními výtvarnými technikami k rozvoji estetické výchovy dětí, mládeže a celých rodin žijící ve městě Zlín.

Projekt Welcome

Projekt Welcome

Projekt Welcome se snaží vytvářet rovné šance pomocí celoživotního vzdělávání osob s handicapem

Projekt Čas na změnu

Projekt Čas na změnu

Pečujete o dítě do 15 let věku? Hledáte práci v oboru, ve kterém nemáte potřebné vzdělání? Potřebujete si doplnit svoji kvalifikaci a tím zvýšit šanci k nalezení vhodného pracovního místa. Zapojte se do projektu ,,Čas na změnu.

Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života na KÚZK.

Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života na KÚZK.

V současné době probíhá v rámci partnerské spolupráce organizace RC Kamarád - Nenuda o.s. a Krajským úřadem Zlínského kraje realizace projektu


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz