Projekty | Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


Projekt See, hear, touch experiences

Poslední srpnový týden jsme hostili účastníky mezinárodního projektu s názvem See, hear and touch experiences. Týdenního pobytu s workshopy se zúčastnili převážně mladí lidé z šesti organizací a z pěti partnerských zemí.
Setkání se konalo v rámci programu Mládež v akci - Traininng course. Potkávali se Češi, Rumuni, Turci, Španělé nebo Lotyši.
Hlavní program během týdne připravila hostitelská zlínská nezisková organizace, která svou činnost dělí do několika sekcí. "Jedna z nejnovějších sekcí je organizování training course s názvem SEE, HEAR AND TOUCH EXPERIENCES. Tento program má za úkol všechny účastníky seznámit s aplikací a metodami snoezelen, muzikoterapií a arteterapií.
Všechny organizace se shodly, že příští rok udělají pokračování projektu s názvem Tři v jednom.

Informace o projektu a aktivitách si můžete prohlédnout v přiložené brožuře see-hear-touch-brozura.pdfTento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

- - -

 

- - -


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz