Projekty | Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


Projekt Go Ahead!

Projekt Go ahead byl mezinárodní výměnou mládeže mezi Českou republikou a Tureckem. Účastnili se jej mladí lidé ve věku 15 – 25 let. Mladí lidé se zúčastnili aktivit a workshopů, které byly zaměřeny na aktuální problémy ve společnosti, pohled mládeže na tyto problémy, sdílení zkušeností, hledání způsobů řešení těchto problémů. Zároveň projekt rozvíjel kreativitu a představivost mladých lidí pomocí technik umění jako jsou graffity, enkaustika a hudba.

Připraveny byly pro účastníky zábavné hry, diskusní aktivity, workshopy, kreativní tvorba a také relaxační techniky za použití multisenzorické místnosti Snoezelen.

Účastníci rozvinuli svou kreativitu, flexibilitu, občanskou zodpovědnost, schopnost argumentace a kritického myšlení, manažerské dovednosti, převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí, komunikaci v mateřském i cizím jazyce. Naučí se zvládat krizové situace. Tyto kompetence uplatní nejen v osobním, ale i profesním životě.

Na závěr projektu byla účastníky připravena vernisáž děl, které vznikly během projektu.

Projekt se uskutečnil 24. 8. – 31. 8. 2014 v prostorách Rodinného centra Kamarád – Nenuda, o.s. ve Zlíně.

Projekt je podporován programem EU Mládež v akci.

- - -

- - -


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz