Projekty | Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


Projekt 3 In 1

Projekt 3 IN 1 je mezinárodním projektem, který u pracovníků s mládeží rozvíjel kompetence k oblasti arteterapie, muzikoterapie a dramaterapie a jejich využití v multisenzorické místnosti Snoezelen. Po dobu jednoho týdne od 26. 10. do 2. 11. 2014 se pracovníci z Francie, Itálie, Kypru, Rumunska, Bulharska a Turecka účastnili jednotlivých workshopů zaměřených na tuto problematiku. Závěrečným vyvrcholením celého týdne byla slavnostní vernisáž výrobků, které vznikly během tohoto projektu v rámci arteterapie a dramaterapie.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz