Projekty | Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


Projekt I´m IN

Cíl projektu:

Hlavním záměrem projektu je ukázat mladým lidem, jakým způsobem se mohou aktivně zapojit do rozvoje veřejného života v místní komunitě.

Mezi cíle projektu patří rozvoj kompetencí potřebných pro aktivní participaci na místní úrovni i na ostatních úrovních politického systému prostřednictvím simulace občanské iniciativy. Dalším cílem je vytvoření strategie uplatňování politiky mládeže na místní úrovni.

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na řešení otázek v oblasti politiky mládeže na místní úrovni, její vymezení, diskuze se všemi zúčastněnými stranami a aplikace. Věnuje se motivaci a informovanosti mládeže v oblasti participace vzhledem k politickým strukturám na úrovni samosprávy. Podporuje zájem o veřejné dění a hledání řešení komunitních problémů podnikavým a aktivním přístupem.

Mladí lidé se budou scházet na jednotlivých setkáních. Nejdříve se rozdělí do skupin dle témat, která je zajímají. V každé skupině pak mladí lidé budou jednotlivé oblasti rozebírat i s odborníky na danou věc. Postupně budou dané poznatky zpracovávat, rozvíjet, dále se informovat, získávat širší rozhled v dané oblasti hlavně z praktické části. Odborníci je seznámí s aktuálními problémy v tématu.

Mladí lidé se budou pravidelně dle harmonogramu scházet na jednotlivých workshopech (únor – červen) – dle rozdělení do skupin, dle jednotlivých dat.

PŘIHLÁŠKY NA:https://docs.google.com/forms/d/1Pone3fcRMxdKKswhtai71dwIbwaAKYOc3uFDeih582M/viewform

Každá aktivita je označena písmenem A a příslušným číslem.

A1: Víkendové setkání všech účastníků s organizátory. Účastníci se navzájem seznámí. Rozdělí se do 3 skupin dle zájmu, ve kterých budou nadále spolupracovat.

A2: Víkendové setkání první skupiny účastníků. Práce s organizátory na dané problematice, diskuse a workshopy se 2 zástupci z nestátních neziskových organizací z vybrané oblasti dle zájmu účastníků.

A3: Odpolední setkání všech účastníků s organizátory, diskuse s expertem pro politiku s mládeží z města Zlín. Představení současné politiky a práce s mládeží, nastínění dalšího vývoje, představení možností spolupráce s mládeží.

A4: Víkendové setkání druhé skupiny účastníků. Práce s organizátory na dané problematice, diskuse a workshopy se 2 zástupci z nestátních neziskových organizací z vybrané oblasti dle zájmu účastníků.

A5: Odpolední setkání všech účastníků s organizátory, diskuse s expertem na komunitní plánování. Představení projektu komunitního plánování, představení možností mládeže se do něj zapojit.

A6: Víkendové setkání třetí skupiny účastníků. Práce s organizátory na dané problematice, diskuse a workshopy se 2 zástupci z nestátních neziskových organizací z vybrané oblasti dle zájmu účastníků.

A7: Odpolední setkání všech účastníků s organizátory, diskuse se zastupitelem města. Co pro něj znamená participace mládeže, co to pro něj znamená vzhledem k odpovědnosti k městu. Jak on politiku mládeže vnímá.

A8: Víkendové setkání všech účastníků s organizátory. Dopracování jednotlivých projektů. Příprava na konferenci, aby byli mladí lidé připraveni přednést výsledky své práce na konferenci (plány na změny, projekty, rozpracované – zjištění veřejného mínění)

A9: Konference, které se zúčastní všichni účastníci a 6 zástupců na problematiku politiky mládeže. Přednesení jejich řeči. Přednesení výsledků práce mládeže.

Cílová skupina

30 mladých lidí, ve věku od 18 do 30 let. Pro účastníky je zajištěno občerstvení, v případě potřeby ubytování.

Časový harmonogram
Aktivita

Počet dní

Počet účastníků

Datum konání
A1

2

30- všichni

20. - 22. 2.
A2

2

10 – 1. skupina

13. - 15. 3.


 

A3

1

30 - všichni

19. 3.

 

A4

2

10 – 2. skupina

10. - 12. 4.


 

A5

1

30- všichni

23. 4.

 

A6

2

10- 3. skupina

15. - 17. 5.


 

A7

1

30 - všichni

28. 5.

 

A8

2

30 - všichni

9. - 11. 6.
A9

1

30 - všichni

23. - 24. 6.

 

 

- - -


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz