Projekty | Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


ILTA for Youth

Věděli jste, že kromě Vám známých aktivit se naše Rodinné centrum také
úspěšně zapojuje do mezinárodních projektů? Na konci září vyjely naše
pracovnice do Makedonie, aby se v rámci projektu ILTA for Youth
zúčastnily školících aktivit zaměřených na práci s mládeží. Jedná se o
dvouleté strategické partnerství mezi 5 zeměmi: Turecko, Makedonie,
Francie, Rumunsko a Česká republika. Účastníci projektu několikrát za
rok cestují za zkušenostmi a poznatky ke svým kolegům, kteří taktéž
pracují s dětmi a mládeží. Výstupem projektu je online databáze
volnočasových aktivit pro děti a mládež.

 

- - -- - -- - -

ILTA FOR YOUTH website:

http://www.iltaforyouth.com

ILTA FOR YOUTH facebook:

https://www.facebook.com/ILTA-for-Youth-519921621508755/?fref=ts


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz