Projekty | Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


Projekt ,, Pojďme spolu“

Projekt ,, Pojďme spolu“ , který se snaží přispět alternativními výtvarnými technikami k rozvoji estetické výchovy dětí, mládeže a celých rodin žijící ve městě Zlín. Projekt se skládá ze tří části. V první části si cílová skupina vyzkoušela výtvarné umění Enkaustika ( malování horkým voskem). Druhá část cílové skupině nabídla ochutnávku 3D malování. Poslední část projektu je vyvrcholení je malá vernisáž vytvořených děl. Tuto vernisáž si můžete přijít prohlédnout v prostorech organizace Rodinné centrum Kamarád – Nenuda do konce měsíce prosinec.

Těšíme se na všechny návštěvníky.

 

 


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz