Prvotní informační centrum (poradny) | Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


Poradenství a edukativní terapie pro rodiče

PORADENSTVÍ A EDUKATIVNÍ TERAPIE PRO RODIČE

Edukativní rodičovská terapie rozvíjí rodičovské kompetence a napomáhá zlepšení vztahů mezi rodiči a dětmi. Během individuálních sezení rozebereme výchovné styly v rodině, ujasníme si vlastní postoje, budeme pracovat na  sebepoznávání a odhalení příčin našich reakcí, posílíme zvládání nevhodného chování dětí (těch nejmenších, ale např. i teenagerů), aby pak byl každý rodič schopen dát svému dítěti dostatečnou podporu a ocenění, které je nezbytné pro jeho sebevědomí a zdravý rozvoj.

Sezení trvá přibližně 60 minut a probíhá individuálně, do terapie se mohou zapojit i rodičovské páry. Je nutné předem si dohodnout termín sezení telefonicky na čísle 728 142 862 nebo na e-mailu edukativniterapie@nenuda.eu.

Po první schůzce si určíme konkrétní cíle terapie a harmonogram našeho setkávání - vhodné jsou minimálně 4 schůzky.

Kdy je vhodné terapii začít navštěvovat:

Čeho chceme docílit:

Prosíme o objednání termínu na čísle 728 142 862 nebo na e-mailu edukativniterapie@nenuda.eu.

Lektor: Mgr. Ivana Scharfová

Cena: 100,- Kč/hod.

 

- - -


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz