Centrum pro hlídání a vzdělávání dětí | Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


Centrum pro hlídání a vzdělávání dětí

- - -

 

Centrum pro hlídání a vzdělávání dětí

Je zařízení na hlídání dětí zaměstnanců Zlínského kraje dle zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenského podnikání - vázaná živnost ,, Péče o dítě do 3 let v denním režimu“ a volná živnost ,, Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“.

Nároky na hygienu jsou zde splněny podle požadavků vyhlášky č. 410/2005 Sb. a její novelizace č. 343/2009 Sb.

Klade důraz na rodinnou atmosféru, příjemné a podnětné prostředí.

Péče o děti zajišťují pečovatelky s odbornou způsobilostí.

Učení probíhá zábavnou a hravou formou dle Vzdělávacího programu zařízení pro zdravý vývoj dítěte. Program zahrnuje prvky muzikoterapie, balančního cvičení, logopedie, rozvoj grafomotoriky atd.

Našim cílem je vytvořit pro děti prostředí, kde by byly šťastné a zajistit jejich harmonický, všestranný vývoj ve spolupráci s rodiči.

Hrajeme si a přitom rozvíjíme dovednosti, tvořivost, správné návyky u dětí, a to vše hravou formou.

 

Fotografie naleznete v záložce fotogalerie.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Projekt Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života na KÚZK, reg. č. CZ.1.01/3.4.04/76.00011.


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz