Enkaustika | Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


Co je enkaustika?

Slovo „enkaustika“ má základ v řeckém „kaustikos“ – hořlavý. Dokončená malba se s podkladem spojí horkým voskem, je vpálena, „enkaustována“, namalována horkým voskem. Popis této techniky by zřejmě nejlépe zněl: „umělecká technika malby, při které jsou teplem na podklad (do podkladu) různými způsoby aplikovány barevné pigmenty rozpuštěné ve vosku“.

Enkaustika je malba pomocí roztavených voskových barev, vyhřívaných nástrojů, pomůcek a dalších materiálů. Je to všestranná umělecká aktivita, která může být tvůrčím koníčkem, terapií, výtvarným uměním, zaměstnáním, je vhodná pro všechny bez omezení a rozdílu.

Malbu voskem lze kdykoli změnit, opravit, přemalovat. Mezi její ostatní přednosti patří možnost okamžitého nanášení další vrstvy na vrstvu předešlou, její „plastický“ povrch, trvanlivost, enkaustické dílo může být malováno i tvarováno. Do vosku lze vkládat další materiály, tvořit koláže nebo vrstvy. Enkaustickými technikami vznikají nejen abstraktní výtvory, ale i komplexní malby, portréty, krajiny, zátiší, jako to umožňují i techniky jiné – akrylové, olejové, akvarelové a další.

Technika malby voskem spočívá v nanášení obarveného vosku na nejrůznější podklad – například na upravené dřevo, plátno, leštěný papír. Jednoduchá směs vznikne obarvením včelího vosku, ale využitelných postupů je mnoho. Lze použít i jiný vosk, než včelí, damarovou pryskyřici, lněný olej a jiné materiály. Jako pigment se uplatňují práškové barvy, barvy olejové a další. Pracovními nástroji je možné malbu upravit za tepla nebo i za studena, nástroje mohou být vyhřívané nebo studené. Kromě per a žehliček tvůrcům pomáhají také horkovzdušné pistole, lampy, desky, které prodlužují čas, potřebný k práci s materiálem.

Historie enkaustických technik se datuje až do doby zhruba 500 let před naším letopočtem, využívali ji především staří Řekové, Římané a Egypťané. Horký vosk se používal k dobarvování mramoru, terakoty, keramiky, směs vosku a pryskyřice se nanášela jako ochrana a izolace na vnější boky člunů a lodí. Dochovaly se i rozsáhlé soubory pohřebních portrétů, ikon, tato technika byla využívána domorodými kmeny i moderními umělci. Enkaustika byla znovuobjevena pro širokou veřejnost v 90. letech 20. století.

 

Více informací o naší nabídce a enkaustice naleznete v přiložené brožuře enkaustika.pdf

 


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz