Enkaustika | Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


Naše nabídka výuky enkaustiky

Jedné lekce enkaustiky se může najednou zúčastnit až deset osob (dětí i dospělých),
trvá 35-45 minut a dá se zvládnout během jedné vyučovací hodiny.

Máme k dispozici deset enkaustických žehliček, deset enkaustických per a další pomůcky, na dostatečně velké pracovní ploše tak mohou pracovat všichni nezávisle na sobě.

Pro větší skupiny nabízíme rozdělení do dvou až tří menších skupinek podle počtu účastníků. Postupně se všechny skupiny prostřídají.
do 10 osob = 1 skupina       11-20 osob = 2 skupiny       21-30 osob = 3 skupiny

Zatímco se jedna skupina věnuje enkaustice, druhá a třetí může relaxovat v multisenzomotorické místnosti "snoezelen", zábavně a příjemně cvičit na balančních podložkách bosu, hrát na šamanské bubny a jiné netradiční hudební nástroje nebo připravíme jiný vhodný program z naší nabídky.

Celý výukový program tak podle počtu účastníků trvá přibližně od 30 minut do 1,5 hodiny.

Je vhodný pro spojení například výtvarné, hudební a tělesné výchovy.

Doporučujeme pro děti od 8 let (od druhé třídy), studenty a dospělé.
Aktivita je vhodná také pro dětské skupiny, kroužky, jako zábavné firemní nebo rodinné odpoledne.

Cena 40 Kč/žák/výuková hodina


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz