NABÍZÍME VÁM | Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


Pro seniory

Naše rodinné centrum se zaměřuje na propojení všech generací. Věnujeme se aktivitám nejen pro děti a rodiče, ale i pro prarodiče. V dnešní době již není tolik obvyklé, aby bydleli dvě generace dohromady, kdy se vztah mezi vnoučaty a prarodiči vyvíjel přirozeně, proto musíme budování mezigeneračních vztahů trochu pomoci. K tomu jsou určeny jednodenní akce, kdy se prarodič s vnoučetem společně věnují aktivitě, která je zajímá, a tím si vytvářejí vzájemný vztah.

V dnešní době jsou senioři velmi aktivní a nechtějí sedět doma, mají zájem o nové věci, chtějí se dále vzdělávat nebo rozvíjet svoje zkušenosti, předávat je dál. Tomuto trendu bychom rádi vyhověli a nabídli seniorům navštěvovat kurzy pohybové, počítačové nebo výtvarné.

Nabízíme speciální kurzy pro seniory - Cvičení seniorek, rehabilitačné cvičení na lehátkách, Pilates a další. Sledujte naši aktuální nabídku na webových stránkách v sekci Nabídka kurzů 2014 - Pro dospělé. Nabízíme také jazykové lekce s rodilými mluvčími, hodiny lze upravit dle Vašich potřeb a jsou vhodné i pro začátečníky

Jednorázové aktivity - pořádáme jednorázové workshopy, kreativní, pohybové či relaxační. Sledujte naši aktuální nabídku na webových stránkách.


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz