Dětská skupina | Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


- - -

 

 

 

 

 

 

Jako první ve Zlíně otevíráme dětskou skupinu! Ta je v provozu již od 1. 6. 2016.

- - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je to nový typ služby hlídání a péče o dítě spočívající v pravidelné péči o dítě od 2 let do zahájení povinné školní docházky, a to v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte jako v mateřské škole, ale poskytuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku. Zařízení poskytuje hlídání dětí na pravidelné a dlouhodobé bázi, přičemž ale není nezbytná účast dítěte každý den. Cílem podpory je zvýšit zaměstnanost rodičů dětí předškolního věku. Umístění dítěte do zařízení by mělo mít návaznost na ekonomickou aktivitu jeho rodičů.

 

Dětská skupina je určena pro 12 dětí od dvou do šesti let (mladší děti dle domluvy). Podmínkou je, aby byl jeden z rodičů zaměstnán, byl OSVČ nebo byl zapsán na úřadu práce a hledal si práci nebo vykonával rekvalifikaci - potřebujeme potvrzení.

Dále potřebujeme potvrzení od pediatra o očkování dle zákona. Zavedena bude elektronická docházka.

Školné bude činit 600 Kč. Stravné 58 Kč.

 

- - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - -

 


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz