Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


Report z našeho workshopu! :)

13.06.2016

- - -

 

 

 

 

 

 

CZ | Minulý pátek a sobotu se u nás odehrál Workshop inovativních volnočasových aktivit, který byl mimo jiné inspirován činnostmi, které jsme se naučili v rámci partnerství v projektu ILTA FOR YOUTH, zaštiťovaného programem Erasmus+.

Účastníci si tak mohli vyzkoušet třeba Enkaustiku, což je malování horkým voskem nebo tradiční tureckou techniku malování na hladinu vody. Po uměleckém dopoledni přišlo trošičku fyzicky náročnější a akčnější odpoledne s žonglováním, různými hrami na postřeh a týmovými soutěžemi. Sobota se nesla v duchu metody Snoezelen v naší speciální multi-senzorické místnosti určené pro zlepšování problémového chování u dětí i pro relaxaci od těch nejmenších návštěvníků po ty největší...:)

Pevně věříme, že se všem účastníkům workshop líbil a určitě se uvidíme na dalším! :)

 

ENG | Last Friday and Saturday we organized a workshop of innovative leisure time activities, which was among others based on the activities that we have learned in a partnership project ILTA FOR YOUTH.

Participants could try for example encaustic - painting with hot wax or a traditional Turkish technique of painting on surface of water. After creating they tried juggling, games and team competitions. Saturday was dedicated to the method of snoezelen - special room designed for children with behavioral problems and relaxation of the whole family.

We believe that all participants enjoyed workshop. See you again soon! :)

- - - - - -- - -

- - -- - -- - -


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz