Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


Evropský týden mládeže - První vlna (report)

28.04.2017

 

Evropský týden mládeže ve Zlíně

 

První vlna / 27. 4. 2017

 

I Kamarád – Nenuda z.s. se rozhodl přispět k oslavám Evropského týdne mládeže. Již tradiční událost zaměřená na mladé lidi, dobrovolnictví, cestování a osobní rozvoj přichází s osmým ročníkem, který si dal za cíl šířit skrze celou Českou republiku vlnu solidarity. Na desítky organizací tak pořádají přednášky o programu Erasmus+, Evropské dobrovolné službě, o poznávání cizích zemí i sebe sama. Součástí přednášek je pestrá směsice koncertů, představení, výtvarných činností a dalších kulturních aktivit. Hlavním přínosem je ovšem pomoc lidem v nouzi a vykonání něčeho přínosného...pro lepší svět i sebe samotného. Vlna solidarity tak podněcuje, inspiruje a valí se dál, aby byl svět po jejím odlivu krásnější, smysluplnější a přátelštější.

 

Včera, tedy ve čtvrtek 27. 4., se v naší organizaci konala první ze dvou akcí podporujících týden mládeže. Úvodních slov se ujal Mgr. Pavel Zálom, který působí jako referent programu Erasmus+ v Domě zahraniční spolupráce v Praze. Na něj navázala ředitelka centra paní Mgr. Ivana Scharfová. Hlavním bodem pohodové hodinky pro mládež ze Zlína a okolí však byla prezentace našeho španělského dobrovolníka Daniela, který u nás působí již od podzimu minulého roku. Jako každý jiný mladý člověk si moc nepotrpí na formality a přesně v tomto duchu se nesla i jeho přednáška o životní roli dobrovolníka. Praktické informace o Erasmu, Evropské dobrovolné službě a dobrovolnictví samotném doplnil fotografiemi z výletů a workshopů po České republice nebo z cest do sousedních států. Žádná zbytečná slova, která si kdokoliv může dohledat na googlu, ale jeho vlastní zkušenosti, pocity a pestré zážitky. Součástí jeho přednášky bylo i určité shrnutí jeho dosavadního pobytu v ČR i rozmluva o dalších smělých plánech. Právě toto může motivovat mládež ke změnám v jejich životě a nalezení svých vlastních přání a cílů. Bonusovým programem celé události bylo Ebru, což je tradiční turecká technika malování na hladinu vody. Netradiční druh umění ještě více zpříjemnil atmosféru a podnítil účastníky k další konverzaci. Vážíme si toho, že i přes spoustu velkých, současně probíhajících akcí, se našli lidé, kteří mají o dobrovolnictví a cestování zájem a sdíleli tak s námi svůj pohled na život.

 

Druhá vlna solidarity k nám dorazí již 4. 5., kdy se společně s dalšími mladými lidmi ujmeme vysázení záhonku levandulí na Mateřské škole Dětská ve Zlíně. Doufáme, že počasí nám bude přát a poznáme další mladé lidi z okolí, se kterými budeme sdílet čas a zájem o to udělat dobrou věc. Pište nebo volejte, přidejte se k nám a udělejte s námi něco pro druhé. Ať žije Evropský týden mládeže, ať žije mládež!

 

Odkaz na fotogalerii:

http://nenuda.eu/?ukaz2=2_fotogalerie_kamarad_-_nenuda&IdMenu2=2

 

 

 

 


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz