Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


Evropský týden mládeže - Druhá vlna aneb jak jsme sadili levandule ve školce

05.05.2017

 

Kamarád – Nenuda z.s. byl jednou z několika desítek neziskových organizací, které se aktivně zapojily do Evropského týdne mládeže. Dům zahraniční spolupráce organizuje letos již osmý ročník pod heslem „Buď solidární. Pohni sebou. Pohni světem.“ Hlavním smyslem celé události je vyzvat mladé lidi k zapojení do diskuzí EU o politice v oblasti mládeže, k vycestování do zahraničí v rámci projektů Erasmus+, ale také k solidárnosti a zájmu o dobročinnost ve svém okolí i celém světě.

 

Zlínská organizace známá pro svůj přínos v oblasti rodinného života, se léta zapojuje i do spolupráce se zahraničními organizacemi, dobrovolnictví, práce s mládeží a projektů pod záštitou programu Erasmus+. Pro Evropský týden mládeže si Kamarád – Nenuda připravil hned dvě zajímavé události. Ta první se konala 27. 4. a nabízela mladým lidem ze Zlína a okolí prezentaci španělského dobrovolníka Daniela, který v neziskové organizaci stráví celý rok. Daniel pojal celé povídání velmi svěže a hovořil o dobrovolnictví, cestování, jeho zážitcích a dosavadních zkušenostech, cílech a plánech do budoucna. Byl tak pro mladé návštěvníky inspirací k výběru dalších životních kroků.

 

Hlavní událostí, konanou v rámci Evropského týdne mládeže ve Zlíně, byla výsadba téměř desetimetrového záhonu levandulí na Mateřské škole Zlín, Dětská. Ta se odehrála ve čtvrtek 4. 5. od 16:00 a přinesla s vykonáním dobré věci i krásné slunečné počasí. Vlna solidarity, kterou Evropský týden mládeže šíří, nabrala na intenzitě a vznikla tak nádherná akce, která si dala za cíl zvelebit školní zahradu a zpříjemnit již tak hezké prostředí všem dětem, rodičům i zaměstnancům, kteří školku na Jižních Svazích navštěvují. Za účasti pracovníků neziskové organizace a mateřské školy, mladých zapálených lidí a dokonce i samotných rodičů s dětmi, byl vytvořen opravdu početný tým skrze všechny generace, které spojily síly, aby udělaly ušlechtilou věc. Prostor před mateřskou školou ožil v ruchu vzájemné spolupráce, konverzace a smíchu mládeže, dětí i dospělých. V tak početné skupině byla všechna práce za necelé dvě hodiny hotova a na třicet sazenic zdobilo záhonek na školní zahradě. Po celou dobu bylo k dispozici stanoviště s propagačními a informačními materiály ohledně dobrovolnictví i projektů programu Erasmus+, kde byl na dotazy všech mladých lidí připraven dobrovolník Daniel – pokud zrovna nepracoval s ostatními. Zajímavé rozhovory o činnostech dobrovolníka a cestování se však vedly i při práci a celé šlechtění záhonku šlo při pestré konverzaci příjemně od ruky. Ani pro ty, co nedisponují znalostí cizích jazyků, nebyla rozmluva s Danielem problémem, protože se doruzumí španělsky, anglicky i česky.

 

Evropský týden mládeže ve Zlíně propojil hned několik generací účastníků, kteří se sešli, aby vykonali něco pro lepší svět, protože i ta nejmenší maličkost se počítá. Právě toto propojení generací posunulo událost ve Zlíně na novou úroveň a vlna solidárnosti s odlivem odkryla ušlechtilou práci několika desítek lidí, nová přátelství a nekonečnou inspiraci.


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz