Kamarád Nenuda z.s. | hlídání dětí, mimiškolka, tábory, cvičení pro ženy, kroužky pro děti, Zlín, cvičení pro miminka


LeHáro v parku (report)

09.06.2017

Sluníčko, azurová obloha, letní atmosféra, městský park plný lidí a spousta různorodých aktivit. Tak by se dala shrnout událost LeHáro v parku, kterou pořádala zlínská nezisková organizace Kamarád – Nenuda z.s. Centrum, známé především pro svůj přínos v oblasti rodinného života, se zaměřuje i na práci s mládeží a mezinárodní projekty mobility mládeže. Právě jeden z projektů byl inspirací na příjemnou akci pro děti a mládež.

 

- - -Ve čtvrtek 8. 6. 2017 vznikla v parku Komenského relaxační zóna, která nabízela příjemné útočiště před ostrým sluncem, houpání v sítích mezi stromy, několik deskových her a rozličné pohybové aktivity pod taktovkou španělského dobrovolníka Daniela, jenž ve zlínské organizaci stráví celý rok. O další porci zábavy se postarala společnost Pískohraní s.r.o., se stánkem plným pestrobarevných písků a originální technikou tvoření. Na jaře a v létě to ve zlínském parku opravdu žije a chodí si sem odpočinout snad všechny generace. Oázu plnou zábavy postupně navštěvovaly maminky s dětmi, celé rodiny i mladí lidé. Toto je jedna z věcí, o kterou se nezisková organizace na svých akcích vždy snaží a je krásné vidět, když se záměr sblížit různé věkové kategorie daří.

- - -Hlavním pilířem celého eventu byla nová společenská hra s názvem Hodnota Evropy. Tu vytvořila Rada Evropy, evropská instituce, která dohlíží na dodržování lidských práv. Cílem této hry je zajistit povědomí dětí a mladých lidí o šesti hodnotách, které se dodržují napříč celou Evropou. Hra se zaměřuje na otázky rozmanitosti a nediskriminace, rovnosti pohlaví, svobodné volby/práva volit, spravedlivého systému soudnictví, svobody slova a opuštění trestu smrti. Je velmi důležité, aby i děti věděly o základních hodnotách evropského společenství, aby tyto hodnoty respektovaly, zachovávaly a šířily. Jednou budou totiž i ony rozhodovat o tom, co je etické a správné. Právě kombinace zajímavých aktivit a vzdělávání formou zábavy učinila tuto akci velmi odlišnou a přínosnou. Kamarád – Nenuda z.s. plánuje i další události, které se zaměří na volnočasové aktivity i vzdělávání a udělají Zlín i život ve Zlíně zase o něco pestřejší.


Kamarád - Nenuda z.s.

Gahurova 5265
760 01 Zlín

Telefon: 777 779 027
E-mail: kamarad@nenuda.eu

Číslo bankovního účtu:220100011/0300

Facebook

Code by PCHweb.cz